top of page

Se prisliste hér 

Botox behandling tilbydes fra 1.8.2019 ikke

i Hudklinikken Kalundborg

Botulinum toksin

Botulinum toksin virker ved at forhindre frigivelse af signalstoffer mellem nerve og muskel, hvilket leder til en afslapning af den behandlede muskel. Botulinum toxin har siden 2001 været anvendt i Danmark til kosmetisk behandling af dynamiske rynker.

Her i klinikken anvendes Botulinum toxin produktet Azzalure.

Botulinum toksin til dynamiske rynker

Botulinum toksin kan anvendes til behandling af de såkaldte dynamiske rynker, dvs rynker der fremkommer ved muskelsammentrækninger i huden. Efter injektionen med botulinum toksin afslappes de muskler, som har frembragt de uønskede rynker i fx. pande, mellem øjenbryn eller omkring øjne, og huden glattes ud.

Ved forekomst af dybe furer kan behandlingen evt. kombineres med behandling med ikke permanente fillers.

 

Behandlingen

Ved behandling med Botulinum toxin, injiceres med en ultra tynd nål meget små mængder af stoffet ind i de fine ansigts- eller hals muskler, man ønsker at afslappe.

Effekten indtræder efter 3-8 dage og forsvinder igen efter 3-6 måneder. Herefter kan behandlingen gentages.

 

Holdbarheden af behandlingen vil ofte øges efter gentagende behandlinger. Ved utilstrækkelig virkning af behandlingen kan der laves en ”touch up” behandling efter ca. 2 uger.

 

I de første 4 timer efter behandlingen bør man ikke massere det behandlede område, ligesom man ikke bør ligge lavt med hovedet. Dette er vigtigt for at undgå, at toksinet spredes til andre muskler, end de man ønsker behandlet.

Bivirkninger

Ved behandling i panden kan man i sjældne tilfælde udvikle tunge øjenlåg. Dette svinder indenfor en måned.

En anden sjælden bivirkning kan være, at andre muskler en de ønskede bliver påvirket ( jf. ovenstående)

I meget sjældne tilfælde kan man udvikle allergisk reaktion på behandlingen.

For yderligere information kan du læse patientinformationen nedenfor.

Da effekten af Botulinum toxin aftager indenfor 3-6 mdr., er der ikke rapporteret kendte senfølger efter behandling med Botulinum toxin.

 

Information og samtykke

Før behandling med botulinum toxin i klinikken skal du først til en konsultation, hvor du vil modtage skriftlig og mundtlig information om behandlingen, og du vil få mulighed for at stille spørgsmål. Du vil også have mulighed for at medbringe en bisidder til konsultationen. Under konsultationen vil der blive gjort en vurdering af behandlingsmuligheder i forhold til dine ønsker.

Derefter skal du have mindst 2 dages betænkningstid, før du giver samtykke til behandling.

BOTOX

Bestil tid til kosmetisk konsultation eller behandling via online-booking hér 

Du er velkommen til at se åbningstiderne ved at gå ind på vores online-booking

bottom of page